Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Disco - có thể ngược dòng

Disco - màu đỏ cam

Disco - màu vàng chanh

Díco+ - tựa lưngK-Largo Peche - thuyền câu

K-Largo Peche - tựa lưng, neo, gá cần câu, thùng chứa cá


K-Largo Luxe

Mambo - dành cho 1 người, có tựa lưng
Ocean Duo - dành cho 2 người lớn, có tựa lưng
Ocean Duo - màu xanh da trời
Mambo - thích nghi với dòng chảy mạnh


Ocean Duo - màu vàng cam


Ocean Quatro - dành cho 2 người lớn & 2 trẻ em
Ocean Quatro - có tựa lưng 


Ocean Quatro - màu vàng cam


Optimo - dành cho 3 người lớn


Paseo - dành cho 1 người

Tempo - dành cho 1 người

Tempo